top of page

ארץ ממונפת: 15% מנוטלי ההלוואות בסכנה שלא יצליחו להחזיר את החוב

עודכן: 10 באוק׳ 2018

נתונים שפרסם אתמול בנק ישראל חושפים עוד טפח משוק ההלוואות המתנפח של השנים האחרונות. על פי הנתונים - אחת מכל 7 משפחות שנטלו נמצאת בסיכון גבוהה- כלומר, בעלת הסתברות גבוהה להתקשות בתשלום החוב.הלוואות בעשירונים התחתונים
העשירונים התחתונים נוטלים יותר אשראי. מקור: בנק ישראל


כשצוללים עוד קצת לנתונים רואים שכאן חגיגת האשראי חלחלה היטב לעשרונים התחתונים. עשירונים 1-4 אחראים ל-12% מסך החוב בישראל. כדי שיהיה לנו רפרנס אז הנה, באיחוד האירופי אותו נתון עומד על 5%. כלומר פה העשירונים הנמוכים אחראים על פי 2.5 מהחוב מאשר באירופה.

שיעור החוב שמחזיקים ארבעת עשירוני ההכנסה התחתונים בישראל גבוה משיעורו באירופה 12% לעומת 5% . נטל חוב גבוה עלול לסכן את משקי הבית עצמם ולכן חשוב להעניק לציבור חינוך פיננסי

בבנק ישראל בוחרים להסתכל על חצי הכוס המלאה ואומרים - הנתון הזה מראה שהאוכלוסיות החלשות לא מודרות משוק האשראי. זה נכון, וזו הסתכלות נחמדה ואופטימית אבל זה אולי מראה גם משהו על חגיגת האשראי שהתנהלה פה בשנים האחרונות ולפעמים גם בחוסר האחריות. את תופעות הלוואי של החגיגה הזאת רואים כעת היטב בדוחות הבנקים כאשר יותר ויותר אנשים לא מצליחים להחזיר את ההלוואות שלהם.


נקודה נוספת שעולה מהניתוח של בנק ישראל היא שלווים שנטלו הלוואה ממקור חוץ בנקאי (חברת ביטוח, חברת כרטיסי אשראי, גוף פרטי, גמ"ח וכו') מתאפיינים בסיכון אשראי גבוה מהותית מלווים שנטלו הלוואה מבנק בלבד וייתכן שהם פנו למקורות אלה מפני שהמערכת הבנקאית סירבה להעמיד להם אשראי.


במבט לפי מגזרים עולה כי במגזר החרדי שיעורם של משקי הבית שיש להם הלוואות גבוה משיעורם באוכלוסייה היהודית הלא-חרדית: כ 66%- לעומת כמחצית, בהתאמה. כמו כן קיימים הבדלים מהותיים בשיעור בעלי ההלוואות בין המגזרים הערבי והיהודי, בפרט כאשר מבחינים בין סוגי ההלוואות: נוטלי המשכנתאות מהווים 8% מהמגזר הערבי ו 32%- מהמגזר היהודי. אולם נוטלי ההלוואות הצרכניות מהווים 40% ממשקי הבית הערביים ו 29%- ממשקי הבית היהודיים. השיעור הגבוה של נוטלי האשראי הצרכני במגזר הערבי נובע מכך שהם מתקשים למשכן את הנכס שבבעלותם ולכן לקבל הלוואה לדיור


במבט לפי מגזרים עולה כי במגזר החרדי שיעורם של משקי הבית שיש להם הלוואות גבוה משיעורם באוכלוסייה היהודית הלא-חרדית: כ 66%- לעומת כמחצית, בהתאמה.


183 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page