top of page

״לא רק משכנתא״:

האם אפשר לקחת משכנתא ולהמשיך להשקיע כספים?

אני מלווה משפחות בלקיחת משכנתא אופטימלית מתוך מבט על התמונה הפיננסית הכוללת של המשפחה. 

המטרה: למקסם את התשואה על ההון הקיים. 

אני מזמין אתכם לפגישה שבה:

1. ננתח את גובה המשכנתא המדוייק עבורכם

2. אייעץ לכם האם וכמה לממש מההשקעות, מקרנות ההשתלמות, ומהנכסים הפיננסיים הקיימים

bottom of page