top of page

בואו ננסה לצלול קצת לנתונים והעדפות שלכם

Contact Us
שימו לב: זה נתון חשוב כדי שנקבל תמונת מצב מדויקת על היכולות והצרכים שלכם. מומלץ להכין תקציב התנהלות על חצי השנה האחרונה שלכם.
מה הסטטוס בסוף החודש בחשבון הבנק שלכם?
האם יש היום הלוואות קיימות?
לדוגמא: כסף שהצטבר בעו"ש או כספים בפקדונות וכדומה
לדוגמא: השקעות נדל"ן בארץ / בחו"ל או תיק השקעות כלשהו

   שאלות על סיכון וסיכוי

מה טווח ההשקעה שלכם?
האם השקעתם בעבר בשוק ההון או בשהקעה כלשהי?
איזה מהמשפטים הבאים מתאר אתכם בצורה הטובה ביותר?
מה דעתכם על המשפט הבא: אנחנו מעדיפים השקעה עם סיכוי לרווח גדול הכרוכה בסיכון גבוה, על פני השקעה עם סיכוי לרווח קטן הכרוכה בסיכון נמוך
נניח ושווי תיק ההשקעות שלכם ירד בשנה אחת ב-20%. כיצד תרגישו?
שימו לב: אין בנתונים המצויינים להוות התחייבות או להצביע על אחוז שינוי מקסימלי. הנתונים משמשים כאינדיקציה בלבד וכסיוע לבירור הצרכים
נמשיך להתמיד גם אם התשואות של ההשקעות שלנו יהיו נתונות כעת לירידות, גם אם נניח שבטווח הקצר ימשכו הירידות

קיבלנו את הטופס... נשתמע בקרוב!

bottom of page