top of page
רגע לפני שאנחנו פותחים קופה חדשה

לפניכם מספר שאלות ששואלים בטפסים לפני פתיחת הקופה. חלק מהשאלות הן לצורך מניעת הלבנת הון אז אנא הקדישו 5 דק והשיבו תשובות מלאות. לכל שאלה אני זמין 

האם אתם מוגדרים כתושבי חוץ?
האם יש קרבה לאיש ציבור בכיר?
האם אתם /בן משפחה שלכם / שותף עסקי שלכם מכהן או כיהן בתפקיד ציבורי בכיר בארץ או בחו"ל ב-5 השנים האחרונות?
האם הכספים המושקעים מוחזקים עבור אדם אחר?
האם יש לכם אזרחות אמריקאית?
האם אתם נחשבים לתושב לצרכי מס במדינה שאינה ישראל?
האם צפויות הפקדות או משיכות בחשבון מ/אל מדינה זרה?
פרטים על מקצוע / עיסוק / משלח יד

מינוי מוטבים

כחלק מתהליך פתיחת הקופה, באפשרותכם למנות מוטבים שיהיו זכאים לקבל את סכום הכסף הצבור בקופה למקרה של פטירה חס וחלילה. מומלץ למנות כבר כעת, ניתן בהמשך למלא טפסים ולשנות את בחירתכם.

קיבלנו! עכשיו נכין את הטפסים של הקופה לחתימתכם ונתקדם :)

bottom of page