top of page
רגע לפני שאנחנו פותחים קופה חדשה

לפניכם מספר שאלות ששואלים בטפסים לפני פתיחת הקופה. חלק מהשאלות הן לצורך מניעת הלבנת הון אז אנא הקדישו 5 דק והשיבו תשובות מלאות. לכל שאלה אני זמין 

האם אתם מוגדרים כתושבי חוץ?
האם יש קרבה לאיש ציבור בכיר?