ניתוח הוצאות             

בואו ננסה להבין איך נראה חודש מייצג שלכם ובעיקר מה היקף ההוצאות הקבועות. המספר הזה יסייע לנו להגיע להחזר חודשי מדויק יותר עבורכם